Mag een medische pedicure de diabetische voet behandelen?

Ja, als er een erkend getuigschrift werd behaald voor verzorging en uitvoeren van bepaalde
technieken bij patienten met diabetes mellitus met risicoklassen 0 en 1.
Dit gebeurt uiteraard in overleg met arts, podoloog of interdisciplinair team van de voetkliniek.